Η γέφυρα του Ολυμπιακού Αθλητικού Χωριού (Παρίσι, ΟΑ 2024)
15

Νοέμβριος 2022

Δημοσιεύτηκε απο την Equilibre

Η γέφυρα αυτή θα συνδέει τα δύο τμήματα του Χωριού των Αθλητών μεταξύ των πόλεων Saint-Denis και L’Ile-Saint Denis, το οποίο αποτελεί μέρος των δομών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024. Θα είναι προορισμένη για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα λεωφορεία. Διασχίζει τον Σηκουάνα χωρίς να στηρίζεται ενδιάμεσα μέσα στον ποταμό (ελεύθερο μήκος ανοίγματος μεταξύ του δυτικού ακρόβαθρου C0 και της στήριξης P1 είναι 109 m) χάρη στον σχεδιασμό του με ενδιάμεση στήριξη (P1) αποτελούμενη από ζεύγος αντηριδωτών πυλώνων σχήματος V που βρίσκεται στην ανατολική όχθη. Μεταξύ του στηρίγματος P1 και του ακρόβαθρου C2 διασχίζει επίσης το οδικό δίκτυο RD1 σε μήκος 29 m. Το συνολικό μήκος του είναι 138 m για μεταβλητό πλάτος 18 έως 23 m, συμπεριλαμβανομένων δύο λωρίδων για την οδική κυκλοφορία (λεωφορεία) των 3,50 m έκαστη.

Η κατασκευή είναι μια σύμμικτη γέφυρα που αποτελείται από τέσσερις κιβωτιοειδείς δοκούς μεταβλητού ύψους που συνδέονται με εγκάρσιες δοκούς. Προεντεταμένα καλώδια σχεδιάζονται και τοποθετούνται ανά ζεύγη στο εσωτερικό των τεσσάρων κιβωτιοειδών δοκών. Αγκυρώνονται στο ακρόβαθρο C2 στα ανατολικά.

Η συναρμολόγηση της κατασκευής παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον: μετά τη συναρμολόγηση της χαλύβδινης κατασκευής στο λιμάνι του Gennevilliers και τη μεταφορά με πλοίο στον τόπο της τελικής εγκατάστασης του κύριου τμήματος βάρους 1500 τόνων, η κατασκευή τοποθετείται στα τελικά της στηρίγματα.

Η παράδοση της κατασκευής προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 31,2 εκατ. ευρώ.

Η EQUILIBRE εκπόνησε, σε συνεργασία με το Bureau Greisch (Bélgique) και για λογαριασμό της Eiffage Métal (εργολάβος μεταλλικής κατασκευής), όλες τις μελέτες εκτέλεσης και συναρμολόγησης της μεταλλικής κατασκευής και τον κύριο προσωρινό εξοπλισμό, καθώς και τις απαραίτητες μελέτες επαλήθευσης της αντοχής και της παραμόρφωσης κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων συναρμολόγησης.

Ιδιοκτήτης του έργου: Τμήμα Seine Saint-Denis

Ομάδα μελέτης έργου :

Αρχιτέκτονες: Lavigne-Chéron, Philippon Kalt

Βασικός Ελεγκτής του έργου : ARTELIA

Γενικός εργολάβος: EIFFAGE Génie Civil

Κατασκευή της χαλύβδινης κατασκευής: EIFFAGE METAL

Εργασίες ανέγερσης : SARENS

Βίντεο της συναρμολόγησης στην αποβάθρα και της μεταφοράς μέσω του ποταμού για την τοποθέτησης στις οριστικές στηρίξεις (28-10-2022)
https://youtu.be/E2a-6yh6oLY
https://youtu.be/xk3LqQnI9Kc

Φωτορεαλιστική απεικόνιση: Lavigne-Chéron
Φωτορεπορτάζ: SAP Photographie (Cédric Joie)
Κινηματογράφιση/Drone: Sernavision, Franck Rondot

Αλλα νέα
Share This