Η γέφυρα του Ολυμπιακού Αθλητικού Χωριού (Παρίσι, ΟΑ 2024)

Η γέφυρα του Ολυμπιακού Αθλητικού Χωριού (Παρίσι, ΟΑ 2024)

Η γέφυρα του Ολυμπιακού Αθλητικού Χωριού (Παρίσι, ΟΑ 2024) Δημοσιεύτηκε απο την Equilibre Η γέφυρα αυτή θα συνδέει τα δύο τμήματα του Χωριού των Αθλητών μεταξύ των πόλεων Saint-Denis και L’Ile-Saint Denis, το οποίο αποτελεί μέρος των δομών των Ολυμπιακών Αγώνων...