Υποδομές πολιτικού μηχανικού

Grand Paris Express
(Παρίσι, Γαλλία)

Σήραγγες Cut & Cover
(Γαλλία)