Σιδηροδρομικές γέφυρες

Η ομάδα μας έχει αποκτήσει εξειδίκευση στον τομέα των σιδηροδρομικών γεφυρών μέσω συνεχούς συνεργασίας με Γαλλικούς οργανισμούς όπως η SNCF και το C.T.I.C.M.

Η ανάπτυξη των γραμμών υψηλής ταχύτητας (LGV) στην Ευρώπη μας έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσουμε ένα μεγάλο αριθμό μελετών πάνω στην δυναμική συμπεριφορά των γεφυρων υπό φορτία υψηλής ταχύτητας.

Αυτοί οι περίπλοκοι υπολογισμοί, οι οποίοι απαιτούν εμπειρία και ικανότητα εφαρμογής συγκεκριμένων αλγορίθμων έγιναν με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και την βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης ANSYS. Μέσω αυτών των υπολογισμών, εξασφαλίστηκε για τους φορείς υπό έλεγχο, η ζητούμενη ασφάλεια καθώς και το επίπεδο άνεσης των επιβατών.

LGV Ανατολικής Ευρώπης
Γραμμές Υψηλής Ταχύτητας

Γραμμή υψηλής ταχύτητας
Rhin-Rhone

Γραμμή υψηλής ταχύτητας
SEA, Tours-Bordeaux
(Γαλλία)

LGV BPL,
Bretagne-Pays de la Loire
(Γαλλία)

Γέφυρα τραμ της Troyon
(Παρίσι, Γαλλία)

Γέφυρα τραμ της
Arts et Métiers
(Angers, Γαλλία)

Γέφυρα Τραμ του
Καναλιού της Ourcq
(Παρίσι, Γαλλία)

Γέφυρες Τραμ-Τραίνου
OA8 & OA11 Massy Evry
(Παρίσι, Γαλλία)