Πολύπλοκα κτίρια

Κτίριο Securities Exchange-ADX
(Abu Dhabi, E.A.E.)

Στέγαστρο διοδίων  Ριου -Αντιρρίου
(Ελλάδα)

Κτίριο M6A1 του πανεπιστημίου

Paris 7 Diderot

(Γαλλία)

ENS Paris – Saclay
(Παρίσι, Γαλλία)

Ariane 6 Αυτικινούμενο στέγαστρο