Οι πιστοποιήσεις μας
Η EQUILIBRE Structural Engineers είναι εταιρία πιστοποιημένη κατά
EN ISO 9001: 2015
, ΕΝ ISO14001 :2015 και EN ISO45001 :2018 για τις δραστηριότητές της στα δομικά έργα και στις συμβουλές.

Η EQUILIBRE Structural Engineers έχει επίσης πιστοποίηση από τον OPQIBI (Οργανισμός Πιστοποίησης Μελετητών Γαλλίας) για μελέτες συνήθων και πολύπλοκων μεταλλικών κατασκευών (κωδικοί 1204, 1205).