Οι πιστοποιήσεις μας

Η EQUILIBRE Structural Engineers είναι εταιρία πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001: 2015 για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται σε μελέτες δομικών έργων και συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Η EQUILIBRE Structural Engineers έχει επίσης πιστοποίηση από τον OPQIBI (Οργανισμός Πιστοποίησης Μελετητών Γαλλίας) για μελέτες συνήθων και πολύπλοκων μεταλλικών κατασκευών (κωδικοί 1204, 1205).