Οδογέφυρες

Γέφυρα Charles-de-Gaulle
(Παρίσι, Γαλλία)

Κοιλαδογέφυρα Austreberthe

(A150 Villers-Ecales, Γαλλία)

Κοιλαδογέφυρα Vendenheim

(A355/A4 Vendenheim, Γαλλία)

Διεύρυνση της Avenue

de France

(Dalle T4, Παρίσι 13e, Γαλλία)

Κοιλαδογέφυρα Saône

(A406 Mâcon, Γαλλία)

Κοιλαδογέφυρα Centron

(RN90 Centron, Γαλλία)