Η τεχνογνωσία μας

Η EQUILIBRE Structural Engineers προσφέρει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου από τυπικούς υπολογισμούς ελέγχων βάσει των κανονισμών μέχρι μελέτες δυναμικής και σεισμικής συμπεριφοράς, ταλαντώσεων και μεθόδων ανέγερσης (προώθηση) στα παρακάτω πεδία :

Γέφυρες

 • Οδικές γέφυρες
 • Σιδηροδρομικές γέφυρες
 • Πεζογέφυρες

Πολύπλοκα κτίρια

 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Κτίρια-γέφυρες

Υποδομές πολιτικού μηχανικού

 • Υπόγειες κατασκευές μετρό
 • Τοίχοι αντιστήριξης
 • Θεμελιώσεις

Αποκατάστασης

 • Μελέτες αποκατάστασης γεφυρών και ιστορικών κτιρίων

Ενεργειακά έργα

 • Βιομηχανικά κτίρια σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πύργοι γραμμών μεταφοράς

Building Information Modelling (BIM)

 • Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο για την εφαρμογή αυτής της κρίσιμης τεχνικής για πολύπλοκες κατασκευές και υποδομές.

Μέθοδοι/Ανέγερση/Προσωρινές Κατασκευές