Εταιρική ταυτότητα

Επωνυμία Εταιρείας: EQUILIBRE Δομοστατικοί Μηχανικοί ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικό κεφάλαιο: 10.000 Ευρώ

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 152998501000

Έδρα Εταιρείας: Δήμος Αγίας Παρασκευής, οδός Ψαρρών αρ. 54, 15343

Ονοματεπώνυμo εταίρων, διεύθυνση & κατηγορία εισφοράς: 1) Χρήστος Σαουρίδης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αθηνών, οδός Παπαρρηγοπούλου αρ. 22, (κεφαλαιακές εισφορές), 2) Χαρίκλεια Δημητρούση, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αθηνών, οδός Παπαρρηγοπούλου αρ. 22 (κεφαλαιακές εισφορές), 3) Άννα Μαρινοπούλου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κωττά αρ. 5 (κεφαλαιακές εισφορές) και 4) Ιωάννης Ευθυμίου, κάτοικος Χανίων, Κων/νου Ηλιάκη, αρ. 2 (κεφαλαιακές εισφορές)

Όνομα διαχειριστή: Χρήστος Σαουρίδης