Ενεργειακά έργα

Κτήριο αίθουσας στροβίλου
(Ταϊλάνδη)

Sharjah, Μονάδα επεξεργασίας απορριμάτων (DUBAI, Η.Α.Ε.)