Από το προσχέδιο έως την εφαρμογή, ειδικευόμαστε στη μελέτη δομικών έργων, των λεπτομερειών τους και στην παραγωγή σχεδίων για γέφυρες,  κτίρια και υποδομές.

νεα

Γέφυρα Charles-de-Gaulle (Παρίσι, Γαλλία)

Συμμετοχή στης μελέτη εφαρμογής του καταστρώματος και των μεταλλικών στηρίξεων. Το στατικό σύστημα αποτελείται από συνεχή δοκό διπλής μεταλλικής …

Κτίριο Securities Exchange-ADX (Abu Dhabi, E.A.E.)

Μελέτη εφαρμογής του φέροντα οργανισμού από χάλυβα (βάρος περίπου 4.500 τόνοι) για το Κτίριο του Χρηματιστηρίου του Abu Dhabi στο νέο….

 

Κοιλαδογέφυρα Austreberthe (A150 Villers-Ecales, Γαλλία)

Πρόκειται για γέφυρα που διασχίζει την κοιλάδα της Austreberthe valley (Normandy, Seine Maritime).Το στατικό σύστημα του φορέα είναι τύπου …

ENS Paris - Saclay (Παρίσι, Γαλλία)

Η πανεπιστημιακή σχολή Ecole Normale Supérieure στο Cachan (E.N.S. Cachan), που δημιουργήθηκε το 1912, θα μετακινηθεί στη νέα της θέση…

Γέφυρα τραμ της Arts et Métiers (Angers, Γαλλία)

Η νέα γέφυρα Arts & Métiers (γέφυρα των Τεχνών και Επιστημών) βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Angers πάνω από τον ποταμό Maine. Εξυπηρετεί…

Γέφυρες σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας (Γαλλία)

Μελέτες εφαρμογής και έλεγχος μελετών σύμμικτου καταστρώματος για…

14 + 3 =