Αποκατάσταση – Γέφυρες

Ανακατασκευή γεφυρών
(Τυνησία)

Γέφυρα της Narbonne
(Γαλλία)